Cerkiew św. św. Kosmy i Damiana w Wojkowej

Cerkiew w Wojkowej istniała już pod koniec XVI wieku, jednak obecny budynek powstał dwa stulecia później po tym, gdy pierwsza świątynia została doszczętnie zniszczona przez pożar. W 1938 wykonano w niej zachowaną do dnia dzisiejszego polichromię. Po Akcji Wisła obiekt został przejęty przez Kościół łaciński.
Cerkiew w Wojkowej jest cerkwią łemkowską, trójdzielną. Ponad przedsionkiem wznosi się wieża o konstrukcji słupowo-ramowej, z drewnianym hełmem i kutym krzyżem.» Czytaj całość >>>

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Żegiestowie Wsi

Kościół pw. św. Anny (dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła) położony jest na zboczu wzgórza w Żegiestowie Wsi. Jego rodowód nie jest zbyt długi – zbudowany został w latach 1917-1925, konsekrowany w roku 1928, zaś na przełomie 1946/47 roku, gdy zabrakło tu greckokatolickich Łemków, dekretem bpa Jana Stepy przekształcony został na kościół rzymskokatolicki » Czytaj całość >>>

Cerkiew greckokatolicka pw. Pokrowy w Słotwiny (Krynica)

Na Słotwinach znajduje się drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Pokrowy, zbudowana w 1887 w miejscu starszej cerkwi, która spłonęła w 1884. Cerkiew była remontowana w 1932. Z wyposażenia cerkiewnego zachowało się jedynie barokowe (XVIII w.) tabernakulum z rzeźbionym tronem i wizerunek Chrystusa przy słupie oraz barokowo-klasycystyczny lichtarz z XIX wieku. Obecnie kościół rzymskokatolicki. » Czytaj całość >>>

Cerkiew św. Jana Ewangelisty w Muszynce

Cerkiew św. Jana Ewangelisty w Muszynce ? dawna greckokatolicka cerkiew w Muszynce.Pierwsza cerkiew w Muszynce powstała po lokacji wsi w 1636 poprzez przekształcenie dawnego, nieużywanego kościoła. Obecny obiekt jest jednak młodszy i powstał w następnym stuleciu, zaś w XIX wieku był przebudowywany. Na» Czytaj całość >>>

Cerkiew parafialną greckokatolicką św. Michała Archanioła w Wierchomli

Cerkiew parafialną greckokatolicką św. Michała Archanioła w Wierchomli Wielkiej (obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki) zbudowano w 1821 r. Cerkiew swym trójdzielnym układem i zwieńczeniami nawiązuje do architektury łemkowskiej. Polichromia w tradycji barokowo-klasycystycznej została wykonana lub odnowiona w 1928 r. Na ścianach podziwiać można motywy architektoniczne, a na stropach figuralne sceny biblijne. W wyposażeniu znajdują się: ikonostas z 2. poł. XIX w., w prezbiterium XIX -wieczny ołtarz z baldachimem i tabernakulum. » Czytaj całość >>>

stat4u