Cerkiew parafialna greckokatolicka św. Dymitra w Złockiem

Cerkiew parafialna greckokatolicka św. Dymitra w Muszynie-Złockiem (obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki Narodzenia NMP). Świątynia istniała tu już w końcu XVI w., obecną wzniósł budowniczy Kondracz w latach 1867–1872. Świątynię postawiono na rzucie krzyża, zastosowanym na tym terenie po raz pierwszy i nakryto obcą architekturze tutejszych cerkwi ośmiopolową kopułą na tamburze. Wnętrze świątyni ma naturalną barwę drewna, w prezbiterium widnieje zachowana polichromia z 1873 r. Cerkiew zdobią m.in.: ikonostas autorstwa A. i M. Bogdańskich z 2. poł. XIX w., dwa ołtarze boczne z XIX w. oraz wiele ciekawych ikon.Wznosi się w górnej części wsi, na wysokości ok. 530 m n.p.m., w kępie drzew na grzbiecie, rozdzielającym dolinki Złockiego Potoku na wschodzie i Szczawnika na zachodzie. Miejsce to znajduje się w południowej części pasma Jaworzyny w Beskidzie Sądeckim.
Obok cerkwi znajduje się cmentarz greckokatolicki z XIX w. otoczony murem. Wokół stare lipy; jedna z nich, znajdująca się przy drodze, chroniona jako pomnik przyrody.

Drewniana, konstrukcji zrębowej, zbudowana jest nietypowo na planie krzyża. Nawa wraz z prezbiterium oraz transept nakryte są dachami dwuspadowymi, o szczytach naczółkowych. W miejscu ich przecięcia wznosi się wysoki, ośmiokątny tambur, nakryty kopułą. Kopułę oraz szczyt dachu nad prezbiterium wieńczą dwukondygnacyjne, pozorne latarnie. Do nawy przylega, wzniesiona na jej osi, wieża konstrukcji słupowo-ramowej, nakryta niskim dachem namiotowym i zwieńczona również dwupiętrową, pozorną (ślepą) latarnią. Wszystkie dachy są współcześnie kryte blachą. Cała świątynia jest od zewnątrz szalowana poziomo kładzionymi deskami.

Złockie jest położone w Beskidzie Sądeckim, po południowej stronie Jaworzyny Krynickiej (1114 m n.p.m.). Na XVI w. datowana jest lokacja na prawie wołoskiem. Zamieszkiwana do 1947 r. przez Łemków. Obecnie jest dzielnicą Muszyny, ośrodkiem turystycznym i sanatoryjnym. Przez Złockie przebiega zielony szlak turystyczny Wincentego Pola z Muszyny do Wysowej oraz szlak żółty, prowadzący z Muszynki przez Złockie, Wojkową, Szczawnik do Żegiestowa.

We wnętrzu kompletny XIX wieczny ikonostas w stylu barokowym, autorstwa Antoniego i Michała Bogdańskich ze Lwowa. Prezentuje on schemat typowy dla zachodniej łemkowszczyzny. W cerkwi znajdują się także dwa XIX-wieczne ołtarze boczne przedstawiające Matkę Bożą z Dzieciątkiem oraz świętych Cyryla i Metodego, a także przeniesiony z poprzedniej cerkwi XVIII-wieczny, barokowy krucyfiks w bogatym obramieniu snycerskim. Wnętrze świątyni w większości zachowało naturalną barwę drewna. Polichromia w prezbiterium pochodzi z 1876 r. Plafon "Wniebowstąpienie" namalowany został najprawdopodobniej przez J. Bogdańskiego, ucznia Jana Matejki. Stacje Drogi Krzyżowej współczesne, wykonane w 1980 r. przez rzeźbiarza ludowego z Kąclowej, Józefa Kuczaja. O „złockiej ikonie” wspomniał Jerzy Harasymowicz w jednym ze swych najbardziej znanych wierszy pt. „W lesie listopadowym”.